OBS De Plaats | Schoolwerf 1 | 1657 LD Abbekerk
Informatie MR/OR

 

Ouderraad (OR) informatie

Ouders zijn betrokken bij allerlei activiteiten binnen de school. Dit kan zijn in de Ouderraad (OR) of de Medezeggenschapsraad (MR). Ouders kunnen zelf aangeven of zij interesse hebben om op school te helpen en zich verkiesbaar stellen voor een plek in de OR of de MR. Verdere informatie aangaande de OR en de MR van Obs De Plaats staan in de downloads hieronder. Ouders kunnen de notulen van de MR opvragen door een mailtje te sturen naar mr@obsdeplaats.nl. Dan krijgt u deze via de mail toegestuurd.

 

Oudervereniging OBS de Plaats

De Oudervereniging helpt de school met de organisatie van al deze festiviteiten en activiteiten. Bij de meeste activiteiten kunnen we hulp van ouders en ook grootouders goed gebruiken. Bijvoorbeeld bij de begeleiding bij excursies, knutselen, koken, sporten, schaatsen, vervoeren, versieren, schoolreisjes en de grote schoonmaak. Alle activiteiten worden aangekondigd op de INFO. Ook helpen ouders bij b.v. het lezen, knutselen en met grote activiteiten, zoals de sportdag, Sinterklaas, etc.

 

Medezeggenschapsraad (MR) informatie

De medezeggenschapsraad (MR) is, heel kort samengevat, een inspraakorgaan. Ingesteld door het ministerie, met wettelijke bevoegdheden. De MR is te vergelijken met de ondernemingsraad in een bedrijf. Het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur wordt getoetst. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht.
Daarnaast heeft de MR ook een zwijgplicht, onder meer voor zaken waar de privacy van een persoon in het geding is. Hier wordt door de MR zorgvuldig mee omgegaan, wat kan betekenen dat niet het hele verslag van de vergadering wordt gepubliceerd.
Wij gaan ervan uit dat u daar begrip voor heeft.

 

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het onderwijzend personeel. Zij overleggen met de directie, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en het schoolbestuur - (Allure) over belangrijke schoolzaken zoals het vakantie rooster, schoolbeleid en activiteiten. Alle vergaderingen én de jaarvergadering zijn openbaar tenzij anders aangegeven.

 

Contact: mr@obsdeplaats.nl 

 

Voorzitter: Rebecca Smal 
Leden teamgeleding: Rebecca Smal en Dianne van Ijsseldijk 
Leden oudergeleding: Cindy Koopman en Jessica Strattman

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.