panerai watches replicas Basisschool de Plaats

Waarom lezen en taal zo belangrijk zijn...

Wij zijn ervan overtuigd dat, wanneer onze leerlingen geschreven en gesproken taal goed kunnen begrijpen, dit hen kansen biedt om zich ook binnen de andere vakgebieden zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dit geldt niet alleen voor bijvoorbeeld de wereldoriënterende vakken, waarbij een groot beroep gedaan wordt op het goed kunnen begrijpen van stukken informatie en dit kunnen vertalen naar het beantwoorden van vragen daarover. Ook bij het maken van contextsommen tijdens de rekenles is het nodig om uit een talige som de juiste boodschap en rekenkundige bewerking te kunnen halen, waarna gestart kan worden met het berekenen van de uitkomst.