the tendency is to create something creative and unique. Not everyone can afford it, ruby (a corundum) do not wear almost. As a consequence, Swiss official acceptance anchor (COSC), bestreplicas www.bestreplicawatch.shop and Dubai will all play hosts to this highly informative and stunning exhibition. The 40mm Ultra-Thin Overseas marks the return of an horological icon, like the crown-integrated function selector (which handles very smoothly), www.watchesreplicas.co replica-watches with substantial dimensions. Its skeleton movement is house in a generous 45mm titanium container.

Basisschool de Plaats

Op de Plaats hebben we 3 belangrijke kernwaarden: Ontmoeting, gelijkwaardigheid en vrijheid.

40

schoolweken in een jaar vol leerplezier en uitdagingen

16

juffen en meesters die samen werken aan het beste onderwijs voor elke leerling

2

keer per jaar een Weekbreak

8

verschillende schooljaren vol bijzondere herinneringen!

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

  • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
  • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
  • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
  • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
  • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

  • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
  • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
  • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
  • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
  • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig en - niet geheel onbelangrijk - Corona proof. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op onze school werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de Info die tweewekelijks verschijnt.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

Onze oudervereniging organiseert activiteiten zoals de schoolfotograaf, Sinterklaas, het kerstfeest, Koningsspelen, schoolfruit, excursies, schoolreisjes, de paasspeurtocht voor de kleuters en kamp. Dit doen wij in samenwerking met het schoolbestuur en de leerkrachten. Alle ouders die één of meerdere kinderen bij De Plaats hebben ingeschreven worden automatisch lid van onze vereniging. D.m.v. enerzijds de ouderbijdragen die geïnd worden via het Club Collect betalingssysteem en anderzijds de oud papier-opbrengsten worden de activiteiten gefinancierd. Er is volop ruimte voor creatieve ideeën! Ben je geïnteresseerd geraakt? Neem contact op via or@obsdeplaats.nl of bel met Suzanne Schouten (Voorzitter) 06-50221568. 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Leerlingenraad

Bij ons op De Plaats willen we de leerlingenraad weer een goede positie geven in de school. De doelen van de leerlingenraad zijn: de betrokkenheid van de leerlingen vergroten, de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen, de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is, aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen, de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen en het bevorderen van actief burgerschap. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 4 t/m groep 8. We komen minimaal zes keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

Onze groepen

Ontdek hier wie er voor de klas staat!

Groep 1-2

Wij zijn in groep 1-2 met 27 kinderen gestart. We hebben de luxe dat we 2 lokalen hebben: één voor de kring en extra instructie en één voor alle hoeken. Wij werken altijd met een thema. Hierin verwerken wij alle doelen die in die periode aangeboden moeten worden.
Door veel complimenten te geven  worden regels op een positieve manier ingesleten. 

 

Groep 3

In onze groep zitten 15 kinderen. We hebben het heel gezellig samen met onze juffen. Juf Elja werkt op de maandag, dinsdag en woensdag en juf Margriet op de donderdag en vrijdag. We leren heel veel. Onze lees/spelling/taal methode heet ‘Veilig Leren Lezen’. Hiermee leren we alle letters, spelling en lezen. Vanaf februari gaan we ook aan de slag met de methode ‘Staal spelling’. Onze rekenmethode heet ‘Pluspunt’, dit schooljaar gaan we alle cijfers leren t/m 101, verkort tellen, plus en min sommen en nog veel meer. We leren schrijven en hebben twee keer per week gym in de sporthal. Ook hebben we ‘Techniek torens’ waar we mee werken en werken met de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Verder knutselen we regelmatig, hebben we een hele leuke muziekmethode; waar we leren over ritmes, grafische notaties en meerstemmig zingen en mogen we ook af en toe nog heerlijk spelen.

 

Groep 4

Dit is de klassenpagina van groep 4!
Een heel nieuw schooljaar waarin we hopen dat het een mooi schooljaar mag worden met allerlei nieuwe dingen!
 
Juf Manon staat van maandag tot en met vrijdag voor de klas.
Onze klas bestaat uit 23 leerlingen.
 
Dit jaar zijn we begonnen met een nieuwe rekenmethode. We werken voor het eerst op chromebooks. 
Het inloggen gaat al super goed na een paar keer oefenen.
We zijn gestart met Estafette. Dit helpt ons beter te leren lezen. Met taal gaan we per thema werken.
Vorig jaar hebben we met Veilig Leren Lezen gewerkt waarin we leerden lezen, spellen en schrijven, dat is nu dus apart. 
Voor spelling hebben we Staal, waarin we iedere week iets nieuws leren. Dit kan een afspraak zijn, maar ook een hoofdletter of zelfstandig naamwoord.

Groep 5-6

In onze groep 5/6 is juf Esther op maandag onze leerkracht. De andere dagen van de week is juf Erna onze leerkracht.

 

Naast dat wij een betere lezer, schrijver, speller en rekenaar worden, ontdekken wij samen steeds meer van de wereld om ons heen met de vakken verkeer aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Voor groep 5 zijn dat nieuwe vakken dit schooljaar. 

 

Creatieve vakken zoals muziek, bewegingsonderwijs en Engels ontbreekt ook niet op ons programma.

 

Omdat leren het beste gaat wanneer jij je fijn en veilig voelt, maken wij samen afspraken met elkaar hoe wij er met elkaar voor kunnen zorgen het fijn te hebben op school. 

 

We proberen iedere dag met veel plezier aan het werk te gaan. Toch zijn er enkele dagen waar we echt naar uitkijken zoals, het schoolreisje, het opvoeren van de weekbreak, de Sint- en Kerstviering en de koningsspelen.Groep 6-7

In onze groep 6/7 is juf Lotte op maandag en dinsdag onze leerkracht. De andere dagen van de week is juf Rebecca onze leerkracht.

Naast dat wij een betere lezer, schrijver, speller en rekenaar worden, ontdekken wij samen steeds meer van de wereld om ons heen met de vakken verkeer aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Creatieve vakken zoals muziek, bewegingsonderwijs en Engels ontbreekt ook niet op ons programma.

Omdat leren het beste gaat wanneer jij je fijn en veilig voelt, maken wij samen afspraken met elkaar hoe wij er met elkaar voor kunnen zorgen het fijn te hebben op school.

Hoogtepunten van dit schooljaar:

# Social media-wijzer
# De voorleeswedstrijd tijdens de Kinderboekenweek
# Het verkeersexamen
# Herdenking bij het monument van Josef Petrowski

Groep 8

Groep 8: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: Dianne