panerai watches replicas Basisschool de Plaats

Op de Plaats hebben we 3 belangrijke kernwaarden: Ontmoeting, gelijkwaardigheid en vrijheid.

40

schoolweken in een jaar vol leerplezier en uitdagingen

16

juffen en meesters die samen werken aan het beste onderwijs voor elke leerling

2

keer per jaar een Weekbreak

8

verschillende schooljaren vol bijzondere herinneringen!

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

  • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
  • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
  • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
  • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
  • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

  • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
  • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
  • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
  • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
  • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op onze school werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de Info die tweewekelijks verschijnt.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

Onze oudervereniging organiseert activiteiten zoals de schoolfotograaf, Sinterklaas, het kerstfeest, Koningsspelen, schoolfruit, excursies, schoolreisjes, de paasspeurtocht voor de kleuters en kamp. Dit doen wij in samenwerking met alle medewerkers van De Plaats. Alle ouders die één of meerdere kinderen bij De Plaats hebben ingeschreven worden automatisch lid van onze vereniging. D.m.v. enerzijds de ouderbijdragen die geïnd worden via het Club Collect betalingssysteem en anderzijds de oud papier-opbrengsten worden de activiteiten gefinancierd. Er is volop ruimte voor creatieve ideeën! Ben je geïnteresseerd geraakt? Neem contact op via or@obsdeplaats.nl of bel met Ilse Blank (voorzitter) via 06-18280480.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Leerlingenraad

Bij ons op De Plaats willen we de leerlingenraad weer een goede positie geven in de school. De doelen van de leerlingenraad zijn: de betrokkenheid van de leerlingen vergroten, de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen, de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is, aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen, de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen en het bevorderen van actief burgerschap. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 4 t/m groep 8. We komen minimaal zes keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

Onze groepen

Ontdek hier wie er voor de klas staat!

Groep 1/2A

Welkom in onze groep!

In onze groep starten we dit schooljaar met 15 kinderen en komen er gedurende het jaar nieuwe kinderen bij. De groep zal groeien tot ergens in de 20 kinderen. Juf Esther is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag worden de groepen samengevoegd en geeft juf Margriet les. Er is dan hulp van een onderwijsassistent.

 

Samen met groep 1/2 B werken we aan thema’s het hele jaar door. Binnen die thema’s werken we aan doelen voor rekenen, taal, voorbereidend lezen, motoriek en sociaal-emotioneel welzijn.
 

Groep 1/2B

Welkom in onze groep!

In onze groep starten we dit schooljaar met 13 kinderen en komen er gedurende het jaar nieuwe kinderen bij. De groep zal uitgroeien tot ergens in de 20 kinderen. Juf Anna staat hier op maandag en dinsdag. .De overige dagen staat juf Margriet voor de groep. Op woensdag worden de groepen samengevoegd . Er is dan hulp van een onderwijsassistent.

 

Samen met groep 1/2A werken we aan thema’s het hele jaar door. Binnen die thema’s werken we aan doelen voor rekenen, taal, voorbereidend lezen, motoriek en sociaal-emotioneel welzijn. 

Groep 3

Welkom in onze groep!

In groep 3 zitten 16 kinderen. Samen met juf Pauline en juf Anneke maken we er een mooi en leerzaam jaar van. We kunnen heel goed met elkaar spelen, maar ook superhard werken!!

Groep 3 leert met name technisch lezen, schrijfletters schrijven en rekenen t/m 20. Daarnaast zijn we heel nieuwsgierig naar de wereld om ons heen en gaan we door middel van lessen natuur & techniek, beeldende vorming, muziek en bewegingsonderwijs samen op onderzoek.


 

Groep 4/5

Welkom in onze groep!

Wij zijn een groep van 25 leerlingen. Juf Erna staat 5 dagen voor de groep. Daarnaast is juf Milou 3 dagen ter ondersteuning in de klas.  Groep 5 heeft dit schooljaar voor het eerst geschiedenis, aardrijkskunde en natuur.  Dit jaar gaat groep 4 beginnen aan de tafels en groep 5 gaat ze nog beter beheersen, zodat we ook de grotere keersommen en deelsommen kunnen maken. 

We hebben allemaal nieuw meubilair in de klas gekregen. Dit ziet er prachtig uit. 

We hebben een nieuwe methode voor sociaal emotioneel en burgerschap. Hierbij leren we nog prettiger omgaan met elkaar. Zo hebben we een goede basis voor een fantastisch schooljaar!Groep 6

Welkom in onze groep!

Met 22 kinderen en een juf (juf Fay) die alle dagen aanwezig is, is het bij ons altijd reuze gezellig.

In onze klas zijn we natuurlijk druk met rekenen, taal, spelling en meer van dat soort vakken. We gaan dit jaar een start maken met werkwoordspelling. Super spannend! Maar in onze klas doen we ook nog wat andere dingen, die niet elke groep doet. Zo doen we in onze groep aan digitale geletterdheid en gaan we aan het einde van het jaar een periode naar de moestuin in de volkstuin van Abbekerk.

Wij gaan er dit jaar een fantastisch jaar van maken!

Groep 7/8

Welkom in onze groep!

We zijn een gezellige (combi)groep bestaande uit 30 leerlingen en 2 juffen: juf Dianne en juf Tamara. 

We gaan dit jaar hard werken aan onder andere taal, rekenen, lezen, spelling en aardrijkskunde. Daarnaast gaat groep 8 op zoek naar een nieuwe school op het VO en gaan zij voor ons een fantastische musical verzorgen. Uiteraard mag ook kamp dit jaar niet ontbreken, want zowel groep 7 als groep 8 gaan dit jaar op kamp!