panerai watches replicas Basisschool de Plaats

Op De Plaats zijn wij ons ervan bewust dat welbevinden en sociale veiligheid voorwaarden zijn om te kunnen leren. We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat en daarom werken we met elkaar aan een fijn schoolklimaat. Wij gaan er van uit dat elk kind kan leren door het krijgen van kwalitatief goede instructies, de nieuwe kennis begeleid in te oefenen met de leerlingen en hen vervolgens ruimte en tijd te geven voor het zelfstandig kunnen toepassen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen de kans krijgen om samen te leren en wij stimuleren eigenaarschap in hun ontwikkeling.