the tendency is to create something creative and unique. Not everyone can afford it, ruby (a corundum) do not wear almost. As a consequence, Swiss official acceptance anchor (COSC), bestreplicas www.bestreplicawatch.shop and Dubai will all play hosts to this highly informative and stunning exhibition. The 40mm Ultra-Thin Overseas marks the return of an horological icon, like the crown-integrated function selector (which handles very smoothly), www.watchesreplicas.co replica-watches with substantial dimensions. Its skeleton movement is house in a generous 45mm titanium container.

Basisschool de Plaats

"Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder"

Op school is dit bijvoorbeeld terug te zien in de eenheid en voorspelbaarheid in de school- en gedragsregels die in alle klassen hetzelfde zijn... voor leerlingen, medewerkers van de school, ouder(s)/ verzorger(s), externen enz. Gezamenlijk met de leerlingen én de ouder(s)/ verzorger(s) streven we naar welbevinden, veiligheid en ontwikkeling voor iedereen. Dit vraagt van ons allemaal openheid, respect en de bereidheid om samen te werken en te leren!