panerai watches replicas Basisschool de Plaats

Digitaal én op schrift

Ook kunnen zij hierop bijvoorbeeld informatie zoeken voor in hun werkstuk of hun lapbook en kunnen deze ingezet worden wanneer leerlingen, door omstandigheden, thuis (moeten) werken. Vanaf het schooljaar 2021/ 2022 beschikken wij als school over genoeg chromebooks voor de leerlingen van onze groepen drie t/m acht. Naast dat we op deze manier in staat zijn om toe te komen aan de steeds groter wordende rol van digitalisering in de maatschappij, zien wij het juist ook als onze taak om een balans aan te brengen tussen de inzet van digitale middelen en het bijvoorbeeld daadwerkelijk schriftelijk verwerken van oefenstof. Dit is onder andere terug te zien in het schrijven met een vulpen ter handschriftontwikkeling, de inzet van een 'uitrekenschrift' tijdens het rekenen en het werken in de dicteeschriften, waarbij de spellingcategorieën boven de woorden geschreven dienen te worden. Door ons hier bewust van te zijn en hier actief vorm aan te geven, streven we naar "het beste van twee werelden".