Sociale veiligheid

Wij zien sociale veiligheid als één van de belangrijkste pijlers voor kinderen om tot cognitief leren te komen.