panerai watches replicas Basisschool de Plaats

Sociale veiligheid

Hierbij spelen duidelijkheid over wat leerkrachten van leerlingen verwachten, wat leerlingen van elkaar mogen verwachten en wat een leerling van leerkrachten mag verwachten een grote rol. 

Het borgen van de drie schoolregels, het werken met Kinderen en hun sociale talenten en het inzetten op PBS zien wij als essentieel. Sociale veiligheid als beslissende randvoorwaarde voor leerlingen om zich bij ons op school zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen!