panerai watches replicas Basisschool de Plaats

"Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder"

Op school is dit bijvoorbeeld terug te zien in de eenheid en voorspelbaarheid in de school- en gedragsregels die in alle klassen hetzelfde zijn... voor leerlingen, medewerkers van de school, ouder(s)/ verzorger(s), externen enz. Gezamenlijk met de leerlingen én de ouder(s)/ verzorger(s) streven we naar welbevinden, veiligheid en ontwikkeling voor iedereen. Dit vraagt van ons allemaal openheid, respect en de bereidheid om samen te werken en te leren!